7. Ndihmues rimimi

0
114
7. Ndihmues rimimi

Të nderuar lexues! Përmes projektit ‘Ndihmues rimimi’ do të mundohemi të shënojmë fjalë që rimohen ndërmjet vete. Ky projekt u shërben kryesisht atyre që merren me fjalë, si poetëve, shkruesve të këngëve etj.

-esh

desh
jesh
kesh
lesh
nesh
peshë
qesh
vesh
zhvesh

-oj

jetoj
lexoj
punoj

-on

jeton
lexon
punon

-ot(ë)

botë
gotë
dot
idiot
kot
lot
mot
not
notë
pilot
plot
robot
sot
votë
zot

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here