6. Për mirësim

0
328
6. Për mirësim

Të nderuar lexues! Përmes projektit “Për mirësim” do të mundohemi të tregojmë një rrugë se si njeriu mund të bëhet i mirë. Ky projekt është një tërësi parimesh që duhet zbatuar, me plan që njeriu të përfitojë vlera të mira universale. Projekti është i hapur për secilin të propozojë parime, e ato botohen pasi të miratohen, mirëpo në mënyrë anonime.

1. Parimi i parë: Të nxëmë dituri!

Nxënia e diturisë të bëhet në mënyrë sistematike. Pra, edhe në qoftë pak, po përditë! (2 #janar2017)

2. Parimi i dytë: Ta zvogëlojmë të keqen!

Në mos paçim mundësi ta largojmë gjithë të keqen, të paktën të mundohemi ta zvogëlojmë! (8 #janar2017)

3. Parimi i tretë: T’i nderojmë njerëzit!

Me nderimin që ua bëjmë njerëzve ia bëjmë me dije vetvetes dhe të tjerëve se ne jemi në një shkallë të lartë të mirësisë dhe me të i ftojmë edhe ata të na bashkëngjiten! (14 #janar2017)

4. Parimi i katërt: Të kemi integritet!

Duke pasur integritet, që paraqet tërësi vlerash morale, bëhemi njerëz të mirë, sepse atëbotë ai na bëhet udhërrëfyesi ynë në rrugëtimet tona të ndryshme në jetë, e jo trendet e ndryshme devijuese në shoqëri. (20 #janar2017)

5. Parimi i pestë: Të bëhemi të përgjegjshëm!

Të qenët i përgjegjshëm, asgjë tjetër mos qoftë, është vija ku fillon e mira dhe ku mbaron, po ashtu. Pra, përgjegjshmëria është garancia e njerëzve të mirë se cilado marrëveshje për të cilën është rënë në ujdi do të zbatohet në përpikëri. (26 #janar2017)

6. Parimi i gjashtë: Të mos ngutemi!

Ta bëjmë vlerë që të mos ngutemi në raport me njerëzit. Kur do të bëhej praktikë e shpeshtë, mbase do të ishte shumë punë e lehtë, pra thjesht të vëmë një filtër sa herë që na vjen për t’i thënë dikujt diçka keq pa e analizuar. Ky parim, për më tepër, fillimisht na edukon për të mos u bërtitur njerëzve dhe për t’i zgjedhur fjalët që do t’ua themi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here