3. Vrojtues gabimesh gjuhësore

0
2269
3. Vrojtues gabimesh gjuhësore

Të nderuar dashamirë të gjuhës sonë shqipe! Në projektin ‘Vrojtues gabimesh gjuhësore’ do të mundohemi të zbulojmë dhe të shpërfaqim gabime gjuhësore që bëhen gjatë të folurit dhe të shkruarit. Bashkë me to do të jenë bashkëngjitura edhe trajtat e sakta përkatëse. Kjo nismë ka për mëtim ngritjen e vetëdijes së kulturës gjuhësore te shqiptarët dhe shqipfolësit në përgjithësi. Nëse di ndonjë gabim që bëhet shpesh, ma shëno këtu dhe do të kihet parasysh autorësia e çdo përpjekjeje.

SHËNIM. Në anën e majtë janë të shënuara trajtat e gabuara, kurse në të djathtën trajtat e sakta.

1. (pije) qaj çaj | Arsim Jonuzi (16.07.2014)
2. veq veç | Arsim Jonuzi (17.07.2014)
3. loqkë loçkë | Arsim Jonuzi (18.07.2014)
4. qka çka | Arsim Jonuzi (19.07.2014)
5. çe qe | Arsim Jonuzi (20.07.2014)
6. nesra nesër | Arsim Jonuzi (23.07.2014)
7. gjagji xhaxhi | Arsim Jonuzi (23.07.2014)
8. gjdo çdo | Arsim Jonuzi (24.07.2014)
9. qdo çdo | Arsim Jonuzi (25.07.2014)
10. qajtore çajtore | Arsim Jonuzi (27.07.2014)
11. i/e qmenduri/e çmendur | Arsim Jonuzi (30.07.2014)
12. i/e menquri/e mençur | Arsim Jonuzi (01.08.2014)
13. qrregullim çrregullim | Arsim Jonuzi (03.08.2014)
14. çorroj qorroj | Arsim Jonuzi (04.08.2014)
15. qmenduri çmenduri | Arsim Jonuzi (04.08.2014)
16. menquri mençuri | Arsim Jonuzi (06.08.2014)
17. bukurija bukuria | Arsim Jonuzi (07.08.2014)
18. lumturija lumturia | Arsim Jonuzi (08.08.2014)
19. vëllau vëllai | Hafije Fejzuli (09.08.2014)
20. lum lumë | Arsim Jonuzi (10.08.2014)
21. gjum gjumë | Arsim Jonuzi (11.08.2014)
22. e dielëe diel | Arsim Jonuzi (12.08.2014)
23. sod sot | Mensire Aziri (13.08.2014)
24. përgadit përgatit | Mensire Aziri (14.08.2014)
25. çartë qartë | Mensire Aziri (15.08.2014)
26. nvarësisht varësisht | Mensire Aziri (16.08.2014)
27. digital digjital | Mensire Aziri (17.08.2014)
28. proçes proces | Mensire Aziri (18.08.2014)
29. keramikë qeramikë | Mensire Aziri (19.08.2014)
30. diagnostifikim diagnostikim | Hazir Aziri (20.08.2014)
31. ajtje ënjtje | Hazir Aziri (21.08.2014)
32. hiq hiç | Arsim Jonuzi (31.08.2014)
33. don do | Arsim Jonuzi (01.09.2014)
34. haxhinj haxhilerë | Vildane Ismani (02.09.2014)
35. (si folje) din di | Arsim Jonuzi (03.09.2014)
36. u frigu frikua | Iljasa Salihu (04.09.2014)
37. shëndërrim shndërrim | Iljasa Salihu (04.09.2014)
38. egziston ekziston | Iljasa Salihu (06.09.2014)
39. (si folje) morri mori | Iljasa Salihu (07.09.2014)
40. në vazhgën enë vazhdën e | Iljasa Salihu (08.09.2014)
41. sejcili secili | Iljasa Salihu (10.09.2014)
42. çen qen | Ismail Rushiti (12.09.2014)
43. kusheri kushëri | Arsim Jonuzi (13.09.2014)
44. përpikshmëri përpikëri | Arsim Jonuzi (14.09.2014)
45. të rinjëttë rinjtë | Arsim Jonuzi (15.09.2014)
46. bashkangjitje bashkëngjitje | Arsim Jonuzi (16.09.2014)
47. bërdhog bërllok | Arsim Jonuzi (17.09.2014)
48. posaqërisht posaçërisht | Arsim Jonuzi (18.09.2014)
49. diqka diçka | Arsim Jonuzi (20.09.2014)
50. të këqinjtë këqij | Arsim Jonuzi (21.09.2014)

51. përveq përveç | Arsim Jonuzi (22.09.2014)
52. pamvarësi pavarësi | Arsim Jonuzi (24.09.2014)
53. qështje çështje | Arsim Jonuzi (25.09.2014)
54. siq siç | Arsim Jonuzi (26.09.2014)
55. shqipëtar shqiptar | Shpëtim Hyseni (27.09.2014)
56. të mëdhejtë mëdhenj | Shpëtim Hyseni (28.09.2014)
57. çull qull | Shpëtim Hyseni (29.09.2014)
58. qoj çoj | Shpëtim Hyseni (30.09.2014)
59. shqecoj shqetësoj | Shpëtim Hyseni (01.10.2014)
60. çerap çorap | Shpëtim Hyseni (02.10.2014)
61. korriz kurriz | Shpëtim Hyseni (05.10.2014)
62. krenarija krenaria | Arsim Jonuzi (07.10.2014)
63. rryp rrip | Arsim Jonuzi (08.10.2014)
64. kyq kyç | Arsim Jonuzi (09.10.2014)
65. xhamija xhamia | Arsim Jonuzi (10.10.2014)
66. spanjollisht spanjisht | Arsim Jonuzi (11.10.2014)
67. qikë çikë | Arsim Jonuzi (12.10.2014)
68. gjam xham | Arsim Jonuzi (13.10.2014)
69. mjeksi mjekësi | Arsim Jonuzi (14.10.2014)
70. qohu çohu | Isuf Haxhiu (16.10.2014)
71. shiqoj shikoj | Isuf Haxhiu (18.10.2014)
72. musafir mysafir | Arsim Jonuzi (21.10.2014)
73. hajr paqhajr paç | Arsim Jonuzi (22.10.2014)
74. qastçast | Arsim Jonuzi (26.10.2014)
75. rrespekt respekt | Arsim Jonuzi (29.10.2014)
76. migjë mixhë | Arsim Jonuzi (30.10.2014)
77. apsolutisht absolutisht | Arsim Jonuzi (31.10.2014)
78. absolutikisht absolutisht | Arsim Jonuzi (01.11.2014)
79. xhumi gjumi | Arsim Jonuzi (02.11.2014)
80. tri meshkujtre meshkuj | Arsim Jonuzi (03.11.2014)
81. tre femra tri femra | Arsim Jonuzi (06.11.2014)
82. studjoj studioj | Arsim Jonuzi (07.11.2014)
83. qele çele | Arsim Jonuzi (08.11.2014)
84. quditem çuditem | Arsim Jonuzi (09.11.2014)
85. bugjet buxhet | Arsim Jonuzi (12.11.2014)
86. normalitikisht normalisht | Arsim Jonuzi (16.11.2014)
87. axhërim agjërim | Isuf Haxhiu (18.11.2014)
88. qift çift | Arsim Jonuzi (21.11.2014)
89. rrol rol | Arsim Jonuzi (24.11.2014)
90. vjeqar vjeçar | Arsim Jonuzi (27.11.2014)
91. sipërfaçe sipërfaqe | Arsim Jonuzi (28.11.2014)
92. paqë paqe | Arsim Jonuzi (04.12.2014)
93. (kryesor) kiç kyç | Arsim Jonuzi (07.12.2014)
94. lloq lloç | Arsim Jonuzi (08.12.2014)
95. mundsi mundësi | Arsim Jonuzi (09.12.2014)
96. shqetsoj shqetësoj | Arsim Jonuzi (16.12.2014)
97. (si ndajfolje) drejtë drejt | Arsim Jonuzi (20.12.2014)
98. (si mbiemër) i/e drejti/e drejtë | Arsim Jonuzi (26.12.2014)
99. plotsisht plotësisht | Arsim Jonuzi (29.12.2014)
100. padyshim pa dyshim | Arsim Jonuzi (30.12.2014)

101. ska s’ka | Arsim Jonuzi (03.01.2015)
102. llogjikë logjikë | Iljasa Salihu (06.01.2015)
103. anullim anulim | Iljasa Salihu (13.01.2015)
104. vetëvete vetvete | Arsim Jonuzi (14.01.2015)
105. qëndror qendror | Arsim Jonuzi (22.01.2015)
106. vënd vend | Arsim Jonuzi (12.02.2015)
107. rrebel rebel | Arsim Jonuzi (28.03.2015)
108. i/e shumëanshëm/mei/e shumanshëm/me | Arsim Jonuzi (20.04.2015)
109. bashkëatdhetar bashkatdhetar | Arsim Jonuzi (29.04.2015)
110. (folje) morra mora | Arsim Jonuzi (02.05.2015)
111. lëmia lëmi | Arsim Jonuzi (05.05.2015)
112. kështuqë kështu që | Arsim Jonuzi (12.05.2015)
113. (e zbrazët)
114. biollogji biologji | Arsim Jonuzi (18.05.2015)
115. në përgjithsinë përgjithësi | Arsim Jonuzi (19.05.2015)
116. misafir mysafir | Arsim Jonuzi (23.05.2015)
117. kjartë qartë | Arsim Jonuzi (30.05.2015)
118. dasëm dasmë | Arsim Jonuzi (31.05.2015)
119. islamik islam | Arsim Jonuzi (04.06.2015)
120. qfarëdo çfarëdo | Arsim Jonuzi (06.06.2015)
121. trashigim trashëgim | Arsim Jonuzi (08.06.2015)
122. dyqysh diqysh | Arsim Jonuzi (09.06.2015)
123. qfarë çfarë | Arsim Jonuzi (13.06.2015)
124. (si mbiemër) Islam islam | Arsim Jonuzi (16.06.2015)
125. i/e pa punëi/e papunë | Arsim Jonuzi (19.06.2015)
126. bashkohor bashkëkohor | Arsim Jonuzi (20.06.2015)
127. bare dobare | Bajram Ramadani (23.06.2015)
128. përgjigja përgjigjja | Aulon Ramadani (25.06.2015)
129. ndërgjegja ndërgjegjja | Aulon Ramadani (07.07.2015)
130. lagja lagjja | Arsim Jonuzi (12.07.2015)
131. mirkuptim mirëkuptim | Arsim Jonuzi (18.07.2015)
132. marrveshje marrëveshje | Arsim Jonuzi (20.07.2015)
133. koktel koktej | Arsim Jonuzi (21.07.2015)
134. pejsazh peizazh | Flutura Jashari (22.07.2015)
135. kollokfium kolokuium | Flutura Jashari (25.07.2015)
136. byfe bufe | Flutura Jashari (26.07.2015)
137. krypë kripë | Flutura Jashari (27.07.2015)
138. pijatë pjatë  | Flutura Jashari (28.07.2015)
139. pijano piano | Flutura Jashari (29.07.2015)
140. materjal material | Flutura Jashari (30.07.2015)
141. bylbyl bilbil | Flutura Jashari (31.07.2015)
142. univerzitet universitet | Aulon Ramadani (01.08.2015)
143. adhuronie adhurojeni | Arsim Jonuzi (02.08.2015)
144. myslimanja myslimania | Arsim Jonuzi (03.08.2015)
145. gjermanja gjermania | Arsim Jonuzi (04.08.2015)
146. xhymtyrë gjymtyrë | Arsim Jonuzi (05.08.2015)
147. arsyja arsyeja | Arsim Jonuzi (06.08.2015)
148. shmangje shmangie | Arsim Jonuzi (07.08.2015)
149. djegje djegie | Arsim Jonuzi (13.08.2015)
150. na ishte një herëna ishte njëherë | Arsim Jonuzi (14.08.2015)

151. qera qira | Arsim Jonuzi (15.08.2015)
152. qetsi qetësi | Arsim Jonuzi (16.08.2015)
153. jipet jepet | Arsim Jonuzi (19.08.2015)
154. arsyje arsye | Arsim Jonuzi (20.08.2015)
155. arqitekt arkitekt | Arsim Jonuzi (21.08.2015)
156. dhash dhashë | Arsim Jonuzi (22.08.2015)
157. ideollogji ideologji | Arsim Jonuzi (23.08.2015)
158. i/e veqantëi/e veçantë | Arsim Jonuzi (24.08.2015)
159. difekt defekt | Arsim Jonuzi (25.08.2015)
160. kurreshtje kureshtje | Arsim Jonuzi (26.08.2015)
161. tradhëti tradhti | Arsim Jonuzi (27.08.2015)
162. konkurencë konkurrencë | Arsim Jonuzi (28.08.2015)
163. njohtim njoftim | Arsim Jonuzi (29.08.2015)
164. vyrtit virtyt | Arsim Jonuzi (30.08.2015)
165. mjekërr mjekër | Arsim Jonuzi (31.08.2015)
166. gjuhsor gjuhësor | Arsim Jonuzi (02.09.2015)
167. rrobe rroba | Arsim Jonuzi (03.09.2015)
168. xhirafë gjirafë | Arsim Jonuzi (04.09.2015)
169. çeveri qeveri | Arsim Jonuzi (05.09.2015)
170. lum lumë | Arsim Jonuzi (07.09.2015)
171. standart standard | Arsim Jonuzi (08.09.2015)
172. çafë qafë | Arsim Jonuzi (09.09.2015)
173. paqë paqe | Arsim Jonuzi (10.09.2015)
174. qohem çohem | Arsim Jonuzi (11.09.2015)
175. gjithëqysh gjithqysh | Arsim Jonuzi (12.09.2015)
176. patur pasur | Arsim Jonuzi (14.09.2015)
177. ëndërra ëndrra | Arsim Jonuzi (15.09.2015)
178. shpyrt shpirt | Arsim Jonuzi (16.09.2015)
179. teoretikisht teorikisht | Bajram Ramadani (17.09.2015)
180. xhdo çdo | Arsim Jonuzi (18.09.2015)
181. me plot përgjegjësime përgjegjësi të plotë | Arsim Jonuzi (19.09.2015)
182. i/e moqëm/mei/e moçëm/me | Arsim Jonuzi (20.09.2015)
183. ndreç ndreq | Arsim Jonuzi (21.09.2015)
184. jot yt | Arsim Jonuzi (22.09.2015)
185. yte jote | Arsim Jonuzi (23.09.2015)
186. psiqik psikik | Arsim Jonuzi (24.09.2015)
187. gjimsë gjysmë | Kujtim Rrahmani (25.09.2015)
188. gjithëçka gjithçka | Arsim Jonuzi (26.09.2015)
189. shtrenjt shtrenjtë | Arsim Jonuzi (28.09.2015)
190. kanëm qenkam | Semrane Rramani (29.09.2015)
191. gjep xhep | Arsim Jonuzi (30.09.2015)
192. thënje thënie | Arsim Jonuzi (01.10.2015)
193. sygjerim sugjerim | Arsim Jonuzi (02.10.2015)
194. ashpërt ashpër | Arsim Jonuzi (03.10.2015)
195. t’ata | Arsim Jonuzi (04.10.2015)
196. atëdhe atdhe | Arsim Jonuzi (05.10.2015)
197. hik ik | Sufjan Ameti (06.10.2015)
198. shpirtror shpirtëror | Arsim Jonuzi (07.10.2015)
199. korigjim korrigjim | Driton Bajrami (08.10.2015)
200. bashkëtingullore bashkëtingëllore | Driton Bajrami (09.10.2015)
201. kallais kallajis | Driton Bajrami (10.10.2015)
202. rradhë radhë | Arsim Jonuzi (11.10.2015)
203. zëvendës ministër zëvendësministër | Arsim Jonuzi (12.10.2015)
204. projekt-ligjprojektligj | Arsim Jonuzi (13.10.2015)
205. qokollatë çokollatë | Xhejlan Ali-Jonuzi (14.10.2015)
206. qmim çmim | Arsim Jonuzi (15.10.2015)
207. xhveshje zhveshje | Arsim Jonuzi (16.10.2015)
208. politikaj politikanë | Arsim Jonuzi (17.10.2015)
209. hapsirë hapësirë | Arsim Jonuzi (19.10.2015)
210. çokolladë çokollatë | Arsim Jonuzi (20.10.2015)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here