KËNGËT

Të nderuar lexues, faqja ‘Këngët’ është vendi ku shfaqen tekstet e këngëve që i ka shkruar autori dhe përkthyesi i blogut Arsim Jonuzi. Bashkë me to janë shkruar edhe të dhënat e tjera në lidhje me ato këngë.

4. Nëse je pishman
3. Nusja jonë më e mira
2. Po të pres
1. Shpirt i shkretë