Monday, December 18, 2017
diskutimet

Diskutimet

Diskutimet është faqja ku autori i blogut Arsim Jonuzi shfaq diskutime, gjegjësisht trajtesa, shpjegime e tëhollime të ndryshme. Diskutimi 1 nga rubrika ‘Diskutimet’ – zgjidh...

Shërbimet

Shërbimet është faqja ku autori dhe përkthyesi i blogut Arsim Jonuzi i paraqet shërbimet profesionale që i kryen për konsumatorët potencialë. Përkthime, redaktime dhe...

Temë për debat

Të nderuar lexues, në rubrikën "Temë për debat" do të shqyrtojmë së bashku çështje që duan përgjigje. Bashkëngjituni në këtë karvan për të gjetur...