Wednesday, July 18, 2018
Dalja mbanë me punëtorët e vështirë

Dalja mbanë me punëtorët e vështirë

Ekipet e suksesshme lulëzojnë në dinamikën produktive që ekzistojnë kur çdokush në ekip e ndan vizionin e njëjtë, etikën e punës dhe angazhimin për...
11 veçori të introversitetit

11 veçori të introversitetit

Njerëzit introvertë (të mbyllur në vetvete) dhe ekstrovertë (të hapur) janë dy tipat themelorë të thelbit të natyrës njerëzore. Me të mësuar se cilit...
Nga se frikësohemi në fakt

Nga se frikësohemi në fakt?

A e keni analizuar ndonjëherë se nga se frikësohen njerëzit? Shumica e njerëzve frikësohen nga vetë qenia, objekti, dukuria etj., por dështojnë të kuptojnë...
Sjellja e fëmijëve

Sjellja e fëmijëve

Nëse fëmijët jetojnë me kritikim, mësohen të ndëshkojnë. Nëse fëmijët jetojnë me armiqësi, mësohen të rrihen. Nëse fëmijët jetojnë me frikë, mësohen të jenë të frikësuar. Nëse...
Favorizimi ndër bij – një padrejtësi e vërtetë!

Favorizimi ndër bij – një padrejtësi e vërtetë!

Shënim i përkthyesit. Fjala “bij” është shumësi i fjalës “bir”. Titulli i tekstit e përmbajtja e tij nuk duan të thonë se kemi të...
Arti i të dëgjuarit

Arti i të dëgjuarit

Unë kam një fëmijë, i cili është shumë i zhurmshëm. Ajo është aq e zhurmshme sa nuk bën assesi, pos ta dëgjosh se çka...
Të gjykosh të tjerët

Të gjykosh të tjerët

Si muslimanë, postulati që ne duhet të kemi ndaj njerëzve në çfarëdo çështje është se ata janë të pafajshëm. Islami kërkon drejtësi dhe paanësi,...
Intelektualizmi islam

Intelektualizmi islam

Është shumë e rrezikshme të predikosh të ardhmen, aq më pak të bësh ashtu pa shikuar së pari të kaluarën. Është nga modelet dhe...
Kategorizim psikologjie i personaliteteve

Kategorizim psikologjie i personaliteteve

Katrorët pëlqejnë ambient të qëndrueshëm. Ata janë konzervativë dhe duan që gjërat të jenë në rregull dhe të organizuara. Ata duan përditshmëri...