Wednesday, July 18, 2018
5. Një fjalë sa një pikturë

5. Një fjalë sa një pikturë

Të nderuar lexues! Përmes projektit 'Një fjalë sa një pikturë' do të mundohemi të bëjmë pasurimin e fjalorit të intelektualëve të rinj me koncepte...
4. Flakja e fjalëve të huaja

4. Flakja e fjalëve të huaja

Të nderuar dashamirë të gjuhës së pastër shqipe! Në projektin ‘Flakja e fjalëve të huaja’ do të mundohemi të mënjanojmë sa më shumë fjalë...
3. Vrojtues gabimesh gjuhësore

3. Vrojtues gabimesh gjuhësore

Të nderuar dashamirë të gjuhës sonë shqipe! Në projektin 'Vrojtues gabimesh gjuhësore' do të mundohemi të zbulojmë dhe të shpërfaqim gabime gjuhësore që bëhen gjatë...
2. Mirësjellja virtuale

2. Mirësjellja virtuale

Të nderuar komunikues të botës virtuale! Në projektin "Mirësjellja virtuale" do të mundohemi të bëjmë fushata për tentim për risocializim të përdoruesve të mjeteve...
1. Pasurimi i shqipes me fjalë

1. Pasurimi i shqipes me fjalë

Të nderuar dashamirë të gjuhës shqipe! Në projektin Pasurimi i shqipes me fjalë do të mundohemi të shpikim fjalë të reja. Nëse mendon se...