Wednesday, July 18, 2018
Duaja e dhjetë ditëve të fundit të ramazanit – tri hapa të duhur paraprakisht

Duaja e dhjetë ditëve të fundit të ramazanit – tri hapa të duhur paraprakisht

“O Allah, ti je falës, e do faljen, prandaj falmi mëkatet!” Kjo është duaja që na e ka mësuar Pejgamberi i fundit (alejhi selam) të...
Në sprovime ka mësime

Në sprovime ka mësime

Mësimi i parë Dobia e sprovave ka ndikim në teuhidin e njeriut, në imanin e tij dhe në tevekulin (mbështetjen në Allahun) e tij. Të...
Të jesh i kënaqur ashtu si je

Të jesh i kënaqur ashtu si je

Ji i/e sinqertë. A ke rënë në grackë? A je i/e lumtur me mënyrën se si dukesh? Nëse do të kishe pasur mundësinë, a...
Urtësia e krijimit të Shejtanit

Urtësia e krijimit të Shejtanit

Në kuptimin e plotë të fjalës, “shejtan” do të thotë “rebel” dhe përshkruan atë që është i pacipë e që shikon të devijojë njerëzit...
Le të mos të ikë nata e parë e ramazanit!

Le të mos të ikë nata e parë e ramazanit!

“Le të mos të ikë nata e parë e ramazanit, kur Allahu miras shikon robërit e Vet!” Çdo vit, me t’u afruar ramazani, më kujtohet...
Filteri i trefishtë

Filteri i trefishtë

Gjatë periudhës së artë abasite, një nga dijetarët e Bagdadit, kryeqyteti i hilafetit islam të asaj kohe, mbante reputacionin se kishte dituri të madhe....
Favorizimi ndër bij – një padrejtësi e vërtetë!

Favorizimi ndër bij – një padrejtësi e vërtetë!

Shënim i përkthyesit. Fjala “bij” është shumësi i fjalës “bir”. Titulli i tekstit e përmbajtja e tij nuk duan të thonë se kemi të...
Arti i të dëgjuarit

Arti i të dëgjuarit

Unë kam një fëmijë, i cili është shumë i zhurmshëm. Ajo është aq e zhurmshme sa nuk bën assesi, pos ta dëgjosh se çka...
Pesë arsye pse Zoti na sprovon

Pesë arsye pse Zoti na sprovon

Problemet me të cilat ballafaqohesh o do të të rrëzojnë, o do të të zhvillojnë – në varësi prej mënyrës se si reagon ndaj...
Ngjarja e Musasë me Hidrin

Ngjarja e Musasë me Hidrin

Ngjarja e Musasë me Hidrin, e përmendur në kaptinën el-Kehf (ajetet 65-82), është një nga rrëfimet më të rëndësishme didaktike në Kuran. Historia...